En god måde at fremtidssikre en bygning er med en grundig energioptimering. Spar penge og spar på energien.

Energioptimering af bygninger

Energioptimering i bygninger er en proces, hvor man søger at reducere energiforbruget i bygninger ved at forbedre energieffektiviteten og bæredygtigheden. Målet med energioptimering er at reducere omkostningerne til energiforbrug, mindske den negative påvirkning af miljøet og øge komforten og produktiviteten for brugerne af bygningen.

Energioptimering kan omfatte forskellige tiltag og teknologier, såsom isolering af bygningens ydermure og loft, udskiftning af ineffektive vinduer og døre, installation af mere effektive varme- og kølesystemer, udskiftning af belysning med mere energieffektive alternativer og anvendelse af vedvarende energikilder, såsom solceller.

Energioptimering er en løbende proces, da teknologier og praksis hele tiden udvikles, og nye muligheder for at reducere energiforbruget vil opstå.

Kontakt os

Kontakt os   >>

Hvad kan en energioptimering af bygninger hjælpe med?

Når man taler om udbyttet af en energioptimering, så kan man inddele det i to områder, hvor det ene er for ejendommen og dens beboere, mens den anden er for klima og miljø.

Ved at lave energioptimeringer af foreningens ejendom, så opnår man en lang række forbedringer for beboerne, som kommer dem til gavn både i det daglige, men også på sigt rent økonomisk. Forbedringer kan fx være:

 • Bedre indeklima i lejlighederne, hvilket mindsker risikoen for astma og allergi
 • Højere komfort, da træk og kuldefald kan reduceres/fjernes, hvilket stabiliserer indetemperaturen
 • Afhjælpe fugtproblemer
 • Afhjælpe kolde zoner i lejlighederne
 • Hurtigere varmt vand i haner, hvilket sænker vandforbruget
 • Lavere forbrugsregninger for både beboere og forening
 • Mere produktivt indeklima, hvilket kan være til gavn hvis man har erhvervs lejemål i sin ejendom
 • Øge værdien af bygningen, da energieffektive bygninger typisk er mere attraktive for potentielle købere eller lejere og kan have en højere markedsværdi.

De miljømæssige gevinster er at bygningen vil bidrage til at mindske CO2 udslippet, fordi der skal bruges mindre energi til drive og vedligeholde bygningen, hvilket betyder at bygningen ikke vil slide lige så hårdt på vores miljø i dens levetid.

Energioptimering af bygning

Energioptimering af forskellige bygningstyper er en vigtig opgave for at mindske CO2-udledningen og reducere energiomkostningerne. Der er forskellige faktorer, der påvirker energiforbruget i forskellige bygningstyper, og derfor kræver det forskellige løsninger og tilgange når man laver energioptimering af bygning.

F.eks. vil det i kontorbygninger være værd at se på selve brugen af bygningen og sætte ind på områder som belysning og varme. Ved at udskifte til LED-belysning og bevægelsessensorer vil man kunne mindske energiforbruget betydeligt. Det samme gør sig gældende ved varmeforbruget i kontorbygning. Her kan det ofte godt betale sig at investere i intelligent varmestyring, som selv justerer og tilpasser temperaturen i bygningen i forhold til hvornår og hvordan bygningen bruges.

Der findes mange løsninger der kan være med til at reducere forbruget og energioptimere ens bygning, hvorfor det er vigtigt at forstå og kende de faktorer der gør sig gældende i den specifikke bygning. Vi gennemgår derfor altid jeres bygning sammen med jer, så vi kan få afdækket alle områder og derefter skræddersy den bedst mulige løsning til netop jeres bygning.

Energioptimering bolig

Energioptimering af ens bolig er en vigtig opgave for at reducere energiforbruget og mindske CO2-udledningen. Effektive måder at mindske forbruget og optimere kan være efterisolering af vægge, loft og, samt udskifte til energieffektive vinduer og døre. Disse er dele i bygningens struktur og indgår alle i boligens klimaskærm, hvor en stor del af hele bygningens energitab findes.

Andre områder der på sigt vil kunne give besparelser, er udskiftning af gamle varme- og kølesystemer. Ved udskiftning til nye anlæg, vil man kunne reducere energiforbruget, ligesom det er værd at overveje at installere solcelleanlæg i sin bygning.

Ved at tage skridt til at optimere energiforbruget kan vi ikke kun bidrage til at reducere CO2-udledningen og energiomkostningerne, men også skabe mere bæredygtige og energieffektive bygninger.

Energioptimering København

København har en høj befolkningstæthed, samt et stort energiforbrug, hvilket resulterer i høje CO2-emissioner og det er derfor en vigtig opgave at lave energioptimering i København. Københavns Kommune har sat sig ambitiøse mål for at reducere energiforbruget i byen og et af initiativerne er renovering af ældre bygninger. Her er fokus på bygningens struktur og varme/kølesystemer, hvor en stor besparelse kan hentes.

Hos Melander & Dam har vi særligt fokus på de gamle etageejendomme i byen, da energioptimering af disse bygninger vil kunne bidrage til at København reducerer energiforbruget og bringe besparelser beboerne i byen.

Kontakt for tilbud om energioptimering af bygninger

Har jeres forening høje udgifter til energi, så kontakt os i dag og lad os sammen gennemgå jeres forening for at se hvor I kan være med til at reducere forbruget.

Skal vi hjælpe jer?

  Vedhæft billeder eller dokumenter:

  RING TIL OS PÅ:

  61 10 10 60

  envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram